شرکت تابنده گستر کرمان
  • واحد رنگ آمیزی

    بکارگیری آخرین امکانات پیشرفته موجود -رنگ الکترواستاتیک

  • واحد طراحی و مهندسی

    مطالعه و تحقیق در جهت بهینه سازی واحد ها همگاک با آخرین اطلاعات فنی و تکنولوژی در دنیا -

  • شرکت مهندسی برق تابنده گستر

    ساخت تابلو های برق فشار ضعیف و فشار متوسط

  • KVA 1600 پست کمپکت

بخش های دیگر

بخش بدنه سازی

تابلو های کنترل اتوماسیون P.L.C

بخش جوشکاری

نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید

بخش فنی و مهندسی

نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید

بخش شمش کاری

معمولا در تابلوهایی که جریان آن از ۱۲۵ آمپر بیشتر میباشد را شمش کشی(شینه کشی) میکنند.که معمولا به علت: حجم بالاي سیم و کابل و آمپر بالا که استفاده از سیم ممکن نباشد مثلا دریک فاصله ي ۱۰ سانتیمتري بخواهیم کابل ۷۰ را خم کنیم،نداشتن انعطاف و تکان و …،از شمش مس استفاده میکنند.

مشتریان شرکت تابنده گستر